fbpx

מהי הדברה חקלאית?

לאורך ההיסטוריה משקים חקלאיים נאלצים להתמודד מול איום מתמיד של מזיקים ביולוגיים שונים, כדוגמת חרקים, חיידקים, פטריות ווירוסים. על מנת להגן על היבול החקלאי, לשמור על רווחיות המשק ולאפשר את סדירות אספקת המזון, מתבצעת הדברה חקלאית. הדברה חקלאית היא שם כולל לפעולות הננקטות כנגד אורגניזמים מזיקים במטרה למנוע ולצמצם את הפגיעה הנגרמת על ידי מזיקים אלה. חומרי ההדברה הנפוצים בעולם לצורך הדברה חקלאית הם חומרים סינתטיים, אשר לצד התועלת הרבה שלהם במיגור הפגעים נמצאו כבעלי השפעות סביבתיות ובריאותיות נרחבות. הצורך לאזן בין תפקידה החשוב של הדברה חקלאית לבין נזקיה הוביל לרגולציה נרחבת ועודד התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות ופורצות דרך בתחום.

מדוע מבוצעת הדברה חקלאית?

במשך אלפי שנים נסמכה החקלאות על מחזורי גידולים וגידול מעורב שהיו בהלימה עם פוריות הקרקע, תנאי האקלים והובילו לשליטה טבעית בפגעים. המעבר למונוקולטורה במאה ה-20 הוביל למגוון רחב של גידולים שהניבו יבול רב יותר באופן ניכר, אך רבים מגידולים אלה התאפיינו בעמידות נמוכה יותר מפני מזיקים ומחלות. המצב החדש יצר סיכונים משמעותיים לחקלאות, חשש מתמיד לנזקים כלכליים לחקלאים, כשלים באספקת המזון, ובמקרים קיצוניים, אף לתקופות מחסור ורעב. כדי להתמודד עם אתגרים אלה, הלך והתפשט השימוש הכלל עולמי בחומרי הדברה בחקלאות. דרכי ההדברה המקובלות התבססו לאורך השנים בעיקר על חומרי הדברה סינטטיים.

מהם הסיכונים בשימוש בחומרי הדברה בחקלאות?

השימוש בחומרי ההדברה הסינטטיים אמנם יעיל לרוב בהפחתת פגעי המזיקים אך כרוך באין ספור בעיות נלוות – חשיפה מוגברת לרעלים בקרב חקלאים וצרכנים, פגיעה בחיות בר, שיבושים בהאבקה, זיהום מקורות מים ומי תהום, פגיעה בשכבת האוזון ויצירת עמידות המזיקים בפני חומרי ההדברה. בשל החסרונות הברורים הללו, השאיפה בעשורים האחרונים היא להביא להפחתה בשימוש בחומרי הדברה מזיקים, זאת, לצד שמירה על יעילותה ויתרונותיה של ההדברה במיגור וצמצום פגעים ומחלות. כיום, המחקר והפיתוח בתחום ההדברה החקלאית עוסק במציאת האיזון ההולם בין שני צרכים חיוניים אלה.

אילו פתרונות התפתחו בתחום?

שימוש בחקלאות מדייקתחקלאות מדייקת ממלאת תפקיד חשוב בהקניית האיזון הנכון ביחס להיקף השימוש בחומרי הדברה ומסייעת למגדל בקבלת החלטות בגידול בזמן אמת. הכלים של החקלאות המדייקת, כדוגמת טנסיומטרים ואפליקציות ייעודיות, מנטרים ומודדים מגוון רחב של מדדים ביו-מולקולאריים, ביולוגיים וכימיים, לחות, טמפרטורה, מוליכות וקרינה בקרקע ובסביבתה. כל אלה מאפשרים לחקלאי להתאים בצורה מדויקת ומדודה את כמות ההשקיה הנדרשת, השלמת מינרלים חסרים ושימוש בחומרי ההדברה.

הדברה משולבת (IPM, integrated pest management) – שימוש במספר שיטות במשולב כדי להפחית שימוש בחומרי הדברה כימיים. לדוג׳ – שילוב בין ״מועילים״ – חרקים המהווים אויב טבעי למזיק – לשימוש מקומי וסלקטיבי של תכשירים כימיים.

פיתוח צמחים בעלי עמידויות – בזכות מחקר ממושך והכלאות בתנאי מעבדה ישנם כיום צמחים בעלי עמידויות מפני מחלות ומזיקים שונים. כאשר מושגת עמידות ההדברה מתייתרת ברובה ולכן, המגמה העולמית היא להרחיב כמה שניתן את העמידויות הקיימות בזרעים משווקים לחקלאות. מדובר בהליכי מחקר מורכבים וממושכים וכל עמידות שמושגת היא תוצר של כ- 10-5 שנות מחקר ופיתוח.

תוכן עניינים
מלאו את הפרטים בטופס
ונחזור אליכם בהקדם האפשרי
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן