מדיניות ותקנון האתר

כללי

אתר GREEN PLACE  בע”מ  הינו אתר אינטרנט המספק מידע, וכן מאפשר רכישת מוצרי הדברה  (להלן: “האתר”). האתר הינו בבעלות חברת פלייס דגרין סטנד בע”מ  כל הרוכש ו/או המעונין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: “הרוכש”), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בעלות ושמירה על זכויות

פלייס דגרין סטנד בע”מ , ח.פ. 514373398, מיהודה הנשיא 90 הרצליה , ,להלן: (“גרין פלייס”) זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של GREEN PLACE. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (באופן קולקטיבי “סימן מסחרי”), רשומים כזכות יוצרים של GREEN PLACE בע”מ . אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימן מסחרי ללא אישור בכתב מאת GREEN PLACE. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לGREEN PLACEGREEN PLACE שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. חיוב הכרטיס יתבצע בחנויות הסניף. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

GREEN PLACE שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בלבד .

פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: “פרטי הרכישה”). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת מוצרי ההדברה, , וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.GREEN PLACE לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית, נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה.

ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס אשראי.

פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת ההזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו להביאה לבית העסק ולהציגה בסניף הרלוונטי. אישור ההזמנה בצורה זאת הוא אוטומטי.

מדיניות החזרת מוצרים

ניתן לבטל כל עסקה תוך 14 יום מיום ההזמנה, כל עוד ההזמנה לא נשלחה ללקוח. במידה והזמנה נשלחה ללקוח יחוייב הלקוח בדמי משלוח בסך 40 ₪ בלבד וזאת בתנאי שלא אסף את ההזמנה. לקוח שאסף את המוצר ויבקש לבטל העסקה יחוייב בדמי משלוח המצויינים לעי”ל ויידרש לשלוח את את החבילה לכתובת החברה על חשבונו במידה ומדובר בחלק פלסטי בלבד. כל בקשה להחזרת/החלפת/חלק מכאני/חשמלי שנאסף ע”י הלקוח בין אם במשלוח ובין אם באחד הסניפים תחוייב בעלות בדיקת מעבדה של החלק אשר תבטיח את תקינותו המלאה בסך 99 שקלים חדשים כולל מע”מ בנוסף לעלות המשלוח וההחזרה שבה יישא הלקוח. בנוסף רשאית החברה לפצות את הלקוח בזיכוי במקום השבת כספו בחזרה וזאת בהתאם לחוק החזרת מוצרים הכפוף לחוק הגנת הצרכן.

במקרים הבאים לא יתקבל ביטול ולא יוחזר כסף ללקוח:

1. הלקוח החליט לבטל העסקה לאחר 14 ימים מיום ההזמנה.

2. הלקוח ביקש לבטל העסקה בטווח 14 יום העומדים לרשותו אולם המוצר/הטובין אינו במצבו כפי שיצא מחברתנו(שבור, סדוק, שרוט או שנעשה בו כל שימוש).

מדיניות ביטול הזמנות

תנאים והגבלות

1. GREEN PLACE זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.

2. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים ואינם כוללים מע”מ.

3. במקום בו נקובים המחירים בדולרים יחושב התשלום על פי השער היציג שנקבע לאותו יום על ידי בנק ישראל.

באתר יימצא מידע מטעם GREEN PLACE ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין GREEN PLACE אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

קישורים

האתר מכיל קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט להלן:( “האתר המקושר.”)

GREEN PLACE מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר www.greenplace.co.il  באתרים אחרים יש GREEN PLACE לצורך קבלת אישור.

הגבלת אחריות

1. GREEN PLACE ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

2. GREEN PLACE אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה.

3. GREEN PLACE לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

4. בכל שלב GREEN PLACE רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

הגבלת אחריות למוצרים

אחריות המוצרים תהיה בהתאם לסוג החלק ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. על חלק חילוף לא תהיה אחריות כמו גם על חלק מכאני. אחרויות על מוצרים מסויימים תהיה בהתאם לשיקולי ונהלי החברה אשר על הלקוח לקבלם בצורה מלאה לשם ביצוע העסקה.

אספקת מוצרים

GREEN PLACE.1 תדאג לאספקת המוצר לסניף הדואר הקרוב לכתובת שסופקה או לכתובת בית הלקוח בתוך 12 ימי עסקים, לא כולל ימי ו’, שבתות וחגים.

2. GREEN PLACE תפעל לספק המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר, וזאת בכפוף לתשלום מלא.

GREEN PLACE לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעי”ל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות לייצור ו/או הובלת מוצרים במשק.

ג. כל סיבה אשר אינה בשליטת החברה לרבות אובדן החלקים ע”י דואר ישראל.

דמי משלוח והתקנה

1. דמי המשלוח לחבילה רגילה עד גודל 30X40X50 הינם 40 שקלים כולל מע”מ עד 250 ש”ח להזמנה מעל הסכום הזה לא יהיה חיוב עבור משלוח.
כל משלוח מעבר למידות 30X40X50 יחשב כחבילה גדולה/חריגה ויחויב בתשלום של 60 ש”ח,כל משלוח גדול או חריג מחויב בתשלום,לא משנה מה סכום הקניה.

2. באיזורים המוגבלים לגישה מסיבה בטחונית תהיה רשאית GREEN PLACE לספק את המוצר ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום ואישור הלקוח.

כל המוצרים המוצגים באתר כוללים תוספת מע”מ בשיעור 17%.